EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!

Pro úspěšný start

Pro začátečníky - chcete podnikat a nevíte jak na to? Poradíme Vám!

Nejjistější cestou k rozhodnutí o tom, zda podnikat, či nikoliv, je sestavení si podnikatelského záměru. Ten odhalí i případná slabá místa a najde cestu, jak je posílit. K tomu je třeba sestavit i podnikatelský rozpočet z něhož vyplynou finanční potřeby a prověří, zda je očekávané příjmy dostatečně pokryjí. Při společném sestavování podnikatelského záměru a rozpočtu se dozvíte, jaké překážky vás na vaší podnikatelské cestě čekají a jak je řešit. Bez podnikatelského záměru a rozpočtu je zahájení podnikání zbytečným rizikem.

KURZY