EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!

Pro firmy a podnikatele

Kurzy pro již zaběhnuté obchodní společnosti a podnikatele.

Kurzy, které v této sekci nabízíme mají za úkol posílit pozici firmy mezi konkurencí. Na základě novinek a změn jsou neustále modifikovány tak, aby poskytly vždy ty nejaktuálnější informace. Kurzy jsou prokládány praktickými ukázkami a informacemi z praxe vždy ve srozumitelné podobě tak, aby byly nejen dobře vnímány, ale i zapamatovány. Řada kurzů je povinných a podnikatelé by neměli podceňovat jejich uskutečnění. Například oblast BOZP vyžaduje pravidelné periodické a hlavně prokazatelné proškolení. V případě úrazu jde absence školení k tíži odpovědného zástupce.

KURZY