EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!

Ekonomické kurzy

Kurzy zaměřené na úspěšně zvládnutí ekonomických dovedností a praktik.

V této sekci najdou své kurzy všichni ti, kteří vykonávají, nebo mají vykonávat řídící funkce a zvládat své pracovní povinnosti přehledně a s jistotou. Kurzy doplňují chybějící informace pro specialisty ve svém oboru, kteří díky svým schopnostem dostali pověření pro vyšší manažerskou funkci. Zvládnutí manažerské funkce pak vyžaduje kromě kurzu i další aktuální sledování vývoje pravidel na něž vás důkladně připravíme. Přijmutí manažerské funkce bez podrobných znalostí spadajících do kompetence manažera je rizikem především pro toho, kdo nemá aktuální přehled a schopnost propojit teorii s praxí.

KURZY

 • 20 Dub 2024

  Interní směrnice | Ekonomické kurzy

  Některé jsou ze zákona povinné, jiné pro firmu potřebné. Bez nich se ale firma úspěšně řídit nedá. Dozvíte se, jak směrnice mít musíte a jaké je vhodné mít. Dále se seznámíte s tím, jak směrnice sestavovat, jak je udržovat a jak s nimi nakládat.

 • 20 Dub 2024

  Inventarizace | Ekonomické kurzy

  Inventarizace není přežitkem ale důležitou součástí řádného hospodaření. Absence fyzické inventarizace může způsobovat ztráty a zbytečné škody. I Inventarizace má své ověřené postupy a je doprovázena nezbytnými dokumenty

 • 20 Dub 2024

  Řízení pohledávek | Ekonomické kurzy

  Péče o pohledávky je jedním ze základních předpokladů řádného a úspěšného hospodaření. Platí, že kdo se o své pohledávky nestará, obvykle nedostane zaplaceno. Řízení pohledávek je proto důležitý proces, který je třeba připravit, nastavit a spustit.

 • 20 Dub 2024

  Kalkulace a cenotvorba | Ekonomické kurzy

  Správně vypočtená cena hraje významnou roli v hospodaření. Přestože srovnávací cena hraje na trhu a mezi konkurencí svou významnou roli, firma musí vědět, zda prodejní cena pokrývá náklady a tvoří zisk.