EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!

Kurzy

 • Ekonomické kurzy

  10. 4. 2024 | Článků:4

  Kurzy zaměřené na úspěšně zvládnutí ekonomických dovedností a praktik.V této sekci najdou své kurzy všichni ti, kteří vykonávají, nebo mají vykonávat řídící funkce a zvládat své pracovní povinnosti přehledně a s jistotou. Kurzy doplňují chybějící informace pro specialisty ve svém oboru, kteří díky svým schopnostem dostali pověření pro vyšší manažerskou funkci. Zvládnutí manažerské funkce pak vyžaduje kromě kurzu i další aktuální sledování vývoje pravidel na něž vás důkladně připravíme. Přijmutí manažerské funkce bez podrobných znalostí spadajících do kompetence manažera je rizikem především pro toho, kdo nemá aktuální přehled a schopnost propojit teorii s praxí.KURZY

 • Pro firmy a podnikatele

  10. 4. 2024 | Článků:12

  Kurzy pro již zaběhnuté obchodní společnosti a podnikatele.Kurzy, které v této sekci nabízíme mají za úkol posílit pozici firmy mezi konkurencí. Na základě novinek a změn jsou neustále modifikovány tak, aby poskytly vždy ty nejaktuálnější informace. Kurzy jsou prokládány praktickými ukázkami a informacemi z praxe vždy ve srozumitelné podobě tak, aby byly nejen dobře vnímány, ale i zapamatovány. Řada kurzů je povinných a podnikatelé by neměli podceňovat jejich uskutečnění. Například oblast BOZP vyžaduje pravidelné periodické a hlavně prokazatelné proškolení. V případě úrazu jde absence školení k tíži odpovědného zástupce.KURZY

 • Pro rozvoj osobnosti

  10. 4. 2024 | Článků:5

  Ani vysokou školou vzdělání nekončí ale naopak. Čerstvě vzdělaný člověk hned potřebuje propojit své vzdělání s praxíPřipravujeme pracovníky na výkon funkcí tak, aby po zařazení do praxe mohli co nejdříve podávat vysoký výkon a vnímat radost ze svého pracovního úspěchu. Je to základ k budování profesní dokonalosti.KURZY

 • Pro úspěšný start

  10. 4. 2024 | Článků:4

  Pro začátečníky - chcete podnikat a nevíte jak na to? Poradíme Vám!Nejjistější cestou k rozhodnutí o tom, zda podnikat, či nikoliv, je sestavení si podnikatelského záměru. Ten odhalí i případná slabá místa a najde cestu, jak je posílit. K tomu je třeba sestavit i podnikatelský rozpočet z něhož vyplynou finanční potřeby a prověří, zda je očekávané příjmy dostatečně pokryjí. Při společném sestavování podnikatelského záměru a rozpočtu se dozvíte, jaké překážky vás na vaší podnikatelské cestě čekají a jak je řešit. Bez podnikatelského záměru a rozpočtu je zahájení podnikání zbytečným rizikem.KURZY

 • Technické kurzy

  10. 4. 2024 | Článků:10

  Kurzy zaměřené na technické dovednosti, např. řízení firemních vozidel, obsluha motorové pily a další.Provádíme základní školení a periodické proškolování zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy. Vystavíme osvědčení, nebo průkaz opravňující k práci se stroji a zařízeními, která odborná školení vyžadují. Respektujeme při tom potřeby zaměstnavatele i obsluhy. Školení provádíme po celém území ČR, nebo v našich prostorách, které jsou pro odborná školení vybaveny. Školení můžeme provádět i přimo u zaměstnavatele. Skupinová školení mohou využít i množstevní slevy při počtu nad 10 účastníků.KURZY