EKOTERN servis

Pro dosažení vašich cílů!


Zdvíhací zařízení a plošiny

Toto školení naplňuje podmínky zákona, NV 378/2001 Sb., Vyhl. 19/1979 Sb., a dalších předpisů Absolventi získají osvědčení způsobilosti k dané činnosti.

Veškeré tyto kurzy jsou pořádány individuálně dle Vyhl. 551/90 Sb. a dle požadavků zákazníka. V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktuje

Odborné školení pro zaměstnance firem, kteří obsluhují zdvíhací zařízení a plošiny a musí být v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění proškoleni, a to vždy při pověření k této činnosti a opakovaně ve lhůtě1x za rok. Cena opakovaného školení činí 790.-Kč + dopravné lektora.

Komu je kurz určen:

Toto školení je určeno všem zaměstnancům firem, kteří vykonávají pracovní činnosti ve výškách pomocí zdvíhacích zařízení jakéhokoliv typu

Co se naučíte:

V rámci tohoto školení jsou pro účastníky připravena následující hlavní témata:

- Obecné bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách na pracovních plošinách
- Předcházení nebezpečí pádu, převrácení, nárazu, sevření a úrazům
- Praktická ukázka manipulace a údržby
- Nouzové zastavení a odstavení
- Bezpečnostní zásady zakázaných činností
- Bezpečnost při práci a možná rizika

Přihláška

Zdroj dynamické sekce: Přihláška - Zdvíhací zařízení a plošiny (Formulář)

Lektor - Jiří Novotný


Zkušený podnikatel a odborník na oblast řízení pracovního výkonu ve firmách všech typů a velikostí. Od roku 1998 řídí školící centrum a sám se podílí na přípravách a realizacích kurzů a přednášek. Působí v několika firmách jako jejich statutární zástupce. Kromě toho publikuje na odborných portálech a je autorem první elektronické manažerské příručky. Vede i některé technické kurzy a školí statutární zástupce firem pro výkon jejich činnosti.

Základní fakta o školení:

Místo konání: u zákazníka nebo na místě dle domluvy se zákazníkem
Počet účastníků: neomezený
Rozsah školení: u základního školení 1 den


Cena

2.950 Kč (3570 Kč vč DPH)


Další kurzy
Kurzy


Zaujal Vás tento kurz?

Kontaktujte nás!Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 30365 vedeném u
Krajského soudu v Brně