Pro zájemce o podnikání

Pro zájemce o úspěšné podnikání

Snadno se do podnikání vstupuje a obtížně se z něho vystupuje. Podnikání má svá pravidla a ty musí podnikatel zvládat. Nachází se v mnohem náročnější pozici než zaměstnanci. Pokud mu chybějící informace, doplníme je a pomůžeme mu najet na tu správnou kolej, nebo bezpečně zaparkovat. Vše v rámci platných pravidel a bezpečných postupů. Konzultace probíhají v duchu ochrany zájmů našich zákazníků. Odpovědi na některé otázky můžete hledat i zde

Podnikatel musí především umět hospodařit. Příjmy z tržeb slouží k úhradě podnikatelských výdajů a až teprve na konci všech plateb jsou peníze, o nichž se rozhoduje, kolik se použije na další rozvoj a kolik pro vlastní spotřebu. Podnikatel, který nerespektuje toto pravidlo vstupuje do problémů, z nichž cesta nevede ven.

 

Kurzy pro začínající podnikatele otevřou všem zájemcům oči a uvedou je do reality všedního podnikatelského života. Upozorní na nebezpečí a poradí, jak se s ním vyrovnat. Například důsledná práce na podnikatelském záměru a rozpočtu odhalí, zda je představa budoucího podnikatele reálná. Kurz Start zase přinese informace nejen o podnikatelských povinnostech, ale i o termínech a o tom, jak se vyrovnat se vznikajícími problémy.

 

Podnikání je výhodnější, než závislá práce jen v případě, že je k dispozici dobrý podnikatelský záměr, vhodné podmínky a pokud má podnikatel vlastnosti a schopnosti potřebné pro realizaci svého záměru. Pomůžeme Vám nahlédnout hlouběji do podnikatelské praxe.