Pro podnikatelé

Pro podnikatele

Bez problémů firma nemůže fungovat. Tam, kde stávající postupy a kroky nestačí, můžeme podat pomocnou ruku. Především proškolíme odpovědné pracovníky. Můžeme provést analýzu současného stavu hospodaření firmy a navrhnout účinná opatření pro zlepšení. Netvrdíme, že umíme pomoci ve všem. Někdy pomůžeme jen doporučením, které sníží celkový objem škod, které už jsou nevyhnutelné. Obvykle ale naše podpora ukáže cestu a tam, kde je to třeba, přiložíme i ruku k dílu. Vyhledejte si mezi našimi produkty ten nejvhodnější, nebo nám prostě zavolejte. Pomůžeme Vám rozhodnout se správně.

Nejčastější příčinou vzniku problému je neznalost, či neporozumění souvisejícím zákonům a předpisům. Přitom jejich studium je téměř nemožné pro celkovou obsáhlost a nesrozumitelnost. Praktické souvislosti jednotlivých zákonů, které se k podnikatelské praxi uplatňují, nejlépe poznáte v našich kurzech, kde přímo poukážeme, jak který problém s konkrétními zákony souvisí a jak je třeba k němu přistupovat. Kurzy nejvíce využijí majitelé firem, statutární zástupci a prokuristé.

 

Máme ale připraveny i kurzy pro živnostníky, které můžeme rychle naučit vést si svou daňovou evidenci vlastní silou, nebo při nejmenším alespoň kontrolovat práci účetní, které svou daňovou evidenci svěřili. Mezi nabízené kurzy pro podnikatele a živnostníky patří i technické kurzy, základní i doškolovací, bez kterých se v praktickém životě neobejdou.