EKOTERN servis s.r.o.

Pro Vaši perspektivu

certifikované kurzy
semináře a školení
e-learning a videospoty
odborné poradenství a projekty

Nároky zaměstnance

Postavení zaměstnance v pracovním procesu je zatím díky stávajícímu znění zákoníku práce velmi výhodné a umožňuje mu uplatňovat své zákonné nároky

Co se od zaměstnance očekává?

Plný pracovní výkon. Každý zaměstnavatel si představuje, že zaměstnanec za svou mzdu odevzdá požadované množství práce. Mnohdy však zaměstnanec ani netuší, jaký objem výkonu se očekává a jak a v jakých jednotkách bude měřen. Protože tato veličina není stanovena, výsledkem je nespokojenost zaměstnance i zaměstnavatele vrcholící často i v pracovněprávní spor.

Kdo přispívá ke sporům

Příčinou sporu jsou obvykle obě strany. Zaměstnavatel se dopouští chyby, když nedokáže co nejpřesněji určit, co od zaměstnance očekává a když to neumí ani vyhodnotit. Zaměstnanec obvykle přichází na pracoviště se snahou podat vysoký pracovní výkon, ale naráží na nejasné procesy, nutnost čekání, nebo dojem zbytečné práce a tak si dříve nebo později vytvoří svůj pracovní rytmus, který obsahuje spoustu přestávek naplněných facebookem, telefonováním, surfováním a zajišťováním soukromých záležitostí. Mnohdy by i zaměstnanec přispěl k předejití sporu, kdyby dokázal najít vhodnou cestu ke svému zaměstnavateli a pokusil se s ním o tom promluvit. Má na to nárok a pokud ho nevyužije, dopouští se prohřešku proti vlastní budoucnosti. Chce-li zaměstnavatel být k námětům svých zaměstnanců hluchý a slepý, nelze očekávat, že takový pracovní poměr bude míst svou budoucnost.

Nároky zaměstnancům nelze upírat.

Zákonné nároky musejí být zaměstnancům prokazatelně poskytnuty. Od přestávky v práci, přes odměnu, ale i zajištění vhodného prostředí, bezpečnosti a ochrany jeho zdraví. Zaměstnavatel, který neposkytne zaměstnancům ani periodické proškolení v oblasti bezpečnosti práce riskuje jednak pokutu, ale i důsledky plynoucí případného pracovního úrazu zaměstnanců. Zaměstnanec má právo na své soukromí na pracovišti a měl by k tomu mít vytvořeny podmínky. Za poskytnutí soukromí však nelze považovat jeho soukromou poštu realizovanou uprostřed pracovní doby na zařízeních zaměstnavatele, ani soukromé telefonáty. Striktní dodržování podmínek stanovených všemi platnými předpisy by zcela jistě neumožňovalo ani pracovat. Zásadní pravidla však musejí být dodržována už proto, že jejich neplnění je opravdu velmi drahé.

Práva zaměstnavatele

Zaměstnavatel těží z práce svých zaměstnanců a kromě zajišťování jejich práv, je nucen vyžadovat adekvátní výkon, z jehož výsledků je obvykle může odměňovat. Proto má zaměstnavatel po splnění svých povinností právo požadovat kvalitní pracovní výkon. Měl by ho ale umět definovat, změřit a vyhodnocovat. Měl by i umět přijímat účinná opatření k tomu, aby výkon odpovídal jeho oprávněným požadavkům. Zaměstnavatel zkrátka musí být znalým profesionálem, který nejen že ví, jak vyrobit a prodat, ale umí i řídit pracovní výkon a používat správné motivační nástroje. Kde ale získat potřebné informace a znalosti

Naše kurzy

Naše kurzy jsou usměrňovány na podporu rozvoje podnikatelské praxe a snažíme se v nich doplnit chybějící informace především těm podnikatelům, kteří jsou schopnými výrobci, či prodejci, ale chybí jim potřebné znalosti v ostatních oblastech, jako třeba v oblasti ekonomických procesů. Kurzy vedeme tak, aby byly srozumitelné a pochopitelné pro všechny účastníky. Stačí si jen vybrat oblast, která nejvíce potřebuje právě u Vás posílit. Kdo si neví rady, tomu poradíme.

Autor: J.Novotný Čas vydání: 19:07 06.10.2010


Kontaktujte nás